• Zadzwoń
    660 613 080

  • Godziny Otwarcia:
    pon. - pt. 7.00 - 20.00
    Sob. 7.00 - 14.00

Stacja Kontroli Pojazdów

Stacja Kontroli Pojazdów
- 20 zł

Badania techniczne pojazdów

By wyeliminować z ruchu pojazdy, które kiepsko hamują, nie mają prawidłowego oświetlenia, są zbyt skorodowane lub zanieczyszczają środowisko, prowadzi się obowiązkowe badania techniczne w  stacjach kontroli pojazdów.
Obowiązkowe badanie techniczne można przeprowadzić w dowolnej  stacji kontroli pojazdów. Brak rejonizacji to duże ułatwienie dla kierowców, którzy użytkują samochody nie tam, gdzie są zarejestrowane.
Przed wjazdem na stanowiska pomiarowe samochód przejmuje diagnosta. To on wjeżdża na zespół rolek kontrolujących siłę hamowania, płyty wibracyjne do sprawdzania amortyzatorów, a następnie na kanał umożliwiający sprawdzenie elementów podwozia.
W przypadku obowiązkowego badania samochodu osobowego do prywatnego użytku diagnosta sprawdza:
* numer identyfikacyjny VIN i jego zgodność z dokumentami pojazdu;
* sprawność oświetlenia zewnętrznego (reflektory główne, światła pozycyjne, kierunkowskazy, światła obrysowe, światła stopu, światło cofania) i sygnału dźwiękowego.
Uwaga! Każdy punkt świetlny zamontowany w pojeździe musi być sprawny. Nie można mieć zamontowanych reflektorów dodatkowych, które nie działają.
* ogumienie - rzeźbę bieżnika (nie może być mniejsza niż 1,6 mm) i stan opon (niedopuszczalne są duże uszkodzenia czy pęcherze grożące pęknięciem);
* stan nadwozia i szyb - zbyt zaawansowana korozja karoserii czy pęknięcie szyby mogą uniemożliwić zaliczenie badania;
* siłę hamowania na stanowisku z rolkami - skuteczność hamulca zasadniczego wskazywana przez urządzenie pomiarowe musi przekraczać 50 proc., a ręcznego - 25 proc.
Ważne! Różnica w siłach hamowania między kołami tej samej osi nie może przekraczać 30 proc.;
* działanie amortyzatorów na płytach wibracyjnych - siła tłumienia musi przekroczyć 40 proc.
Uwaga! Różnica między siłami hamowania amortyzatorów tej samej osi nie może być większa niż 15 proc.;
* luzy w zawieszeniu na tak zwanych "szarpakach" - niedopuszczalne są zbyt duże luzy na sworzniach wahaczy czy końcówkach drążków kierowniczych;
* silnik, skrzynię biegów, układ hamulcowy, amortyzatory i układ przeniesienia napędu pod kątem wycieków płynów eksploatacyjnych * zbyt duże wycieki diagnosta traktuje jako usterkę uniemożliwiającą pozytywne zaliczenie badania;
* skład spalin w zestawieniu z normą emisji, którą powinien spełniać kontrolowany samochód - poziom szkodliwych substancji nie może przekroczyć wartości określonych w normie;
* w przypadku aut z instalacją gazową - szczelność instalacji i stan jej podzespołów.
Uwaga! Właściciel samochodu z instalacją gazową musi okazać podczas przeglądu technicznego świadectwo legalizacji zbiornika gazu. Bez niego nie można pozytywnie zaliczyć diagnostyki.

WYNIKI BADAŃ TECHNICZNYCH. TRZY OPCJE

Badanie techniczne może się skończyć na trzy sposoby:
 * samochód jest uznany za sprawny, otrzymuje w dowodzie rejestracyjnym wpis z terminem, przed którym trzeba dokonać kolejnego badania technicznego;
* samochód jest uznany za niesprawny ze względu na usterki, które nie zagrażają w bezpośredni sposób bezpieczeństwu ruchu drogowego. Kierowca odbiera dowód rejestracyjny i dokument potwierdzający wykonanie przeglądu. Wymienione są w nim usterki wymagające poprawek i okres, w jakim należy je usunąć (zazwyczaj dwa tygodnie). Jeśli naprawiony samochód pojawi się ponownie w stacji kontrolnej w wyznaczonym czasie, to trzeba zapłacić jedynie za sprawdzenie elementów wyznaczonych do poprawki. Jeśli przyjedzie po terminie to konieczny będzie kolejny pełnopłatny przegląd;
* samochód jest uznany za niesprawny, a stwierdzone usterki zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. Diagnosta zatrzymuje dowód rejestracyjny i przesyła go do organu administracyjnego, który go wydał. Samochód nie może wyjechać na drogę, musi opuścić stację kontrolną na lawecie.
Ważne! Od 1 stycznia 2014 r. diagności mają obowiązek spisywania stanu licznika podczas wykonywania badań technicznych - ale nie muszą wydawać o tym zaświadczeń.

 KIEDY ROBIĆ PRZEGLĄD SAMOCHODU

Badania fabrycznie nowych aut mają ważność trzy lata od daty rejestracji. Potem diagnostykę trzeba wykonać po dwóch latach, po czym samochód musi być poddawany kontroli rokrocznie.
Badaniom dodatkowym przed pierwszą rejestracją poddawane są pojazdy sprowadzone z zagranicy bez ważnych badań technicznych lub wyrejestrowane. Kolejne kontrole wymagane są co roku. W Polsce honorowane są badania techniczne pojazdów sprowadzonych z Unii Europejskiej, Szwajcarii i niektórych krajów skandynawskich.
Auta z dodatkowym wyposażeniem wymagającym dozoru technicznego, np. z domontowaną instalacją gazową, a także taksówki i samochody nauki jazdy muszą być poddawane diagnostyce co roku już od pierwszej rejestracji.

PILNUJ BADAŃ TECHNICZNYCH

Konsekwencją braku ważnych badań w przypadku kontroli drogowej jest zazwyczaj zatrzymanie dowodu rejestracyjnego i niewielki mandat (50 zł). Bywa jednak, że funkcjonariusze odstępują nawet od kary finansowej, pouczając kierowcę o konieczności wykonania diagnostyki. Na pokwitowaniu zatrzymania dowodu rejestracyjnego, które zazwyczaj zezwala na korzystanie z pojazdu przez siedem dni, mogą się znaleźć rozmaite adnotacje. Na przykład takie, które zezwalają tylko na jazdę w dzień albo jedynie na dojazd do miejsca zamieszkania. Samochód w złym stanie technicznym może zostać niedopuszczony do jazdy i dalszą drogę odbędzie na lawecie.
Ważne! Nawet samochód z ważnymi badaniami diagnostycznymi może być niedopuszczony do dalszej jazdy - jeśli jest w fatalnym stanie technicznym zagrażającym bezpieczeństwu. Wówczas policja uruchamia procedurę sprawdzającą w stosunku do diagnosty, który przeprowadzał kontrolę pojazdu. Znacznie gorsze konsekwencje może mieć sytuacja, gdy samochód bez ważnych badań technicznych bierze udział w kolizji lub wypadku. Jeśli ubezpieczyciel uzna, że stan techniczny miał na to wpływ, to może odmówić wypłaty odszkodowania. A wówczas trzeba będzie pokryć koszty z własnej kieszeni.
Uwaga! Nawet gdy brak ważnych badań nie miał wpływu na wypadek, towarzystwa ubezpieczeniowe mogą robić trudności z wypłatą odszkodowania.
 
NASI KLIENCI NA 5 DNI PRZED TERMINEM BADANIA POJAZDU OTRZYMUJĄ SMS-a PRZYPOMINAJĄCEGO IM O TYM !